Maging “BOOKKEEPER” sa halagang 8-libong piso lamang… (… o Programmer, o Computer Technician)

Maaari nang makapagtapos ng kursong Bookkeeping, Programming, at Computer Hardware Sevicing (o Computer Technician) sa napakababang halagang maaring umabot lamang nang walong libong piso. Ito ay dahil sa diskwentong maaring umabot hanggang 40%.
Bukod pa sa napakababang bayarin ay maari ding matapos ang isang kurso sa loob lamang ng isang semestre o apat na buwan! Kaya’t ang mga kursong iniaalok ng MSC ay maaaring matapos ng wala pang dalawang taon.
Dahil dito ay ilang uri ng trabaho ang naghihintay sa kanya sa panahong makapagtapos siya sa MSC.
Para sa karagdagang detalye, magsadya sa MSC Institute of Technology sa San Gabriel, san Pablo City