Sa MSC Caregiving Course – pay 50% later!

Para sa mga naninirahan sa barangay ng San Gabriel, San Miguel, at mga karatig na mga barangay na nais mag-aral ng Caregiving, maari nang mag-enrol na kalahati lamang ang babayaran. Ang matitirang kalahati ay babayaran kapag nakakuha na ng trabaho.
Ito ang pahayag ni G. Ike Prudente sa pag-balik niya at kanyang pamilya sa San Gabriel na tahanan nila noong 70’s at 80’s. Kasama nila sa paglipat sa San Gabriel ang buong paaralan ng VYP-MSC Institute of Technology, kabilang na ang Caregiving School nito. Para sa iba pang mga detalye ay magtungo lamang sa MSC.