Tag Archives: MSC San Gabriel

The Yellow Lep

By the BusyBee

It was drizzling so I had to head back to the office. On my way to the office, I saw a brightly colored creature fly. “I’ve never seen that bird before. Now, where did it go?” I scanned the branches of the trees and looked for movement but found no such bird. Something yellow caught my eye. Flutterby, I meant, butterfly! There’s a bright yellow butterfly sipping nectar from the white flowers, I thought. Because of my height and the relative position of the lepidopteran, I can only see parts of it. The body is like that of a bumblebee, yellow with black bands. The lepidopteran is dominantly yellow. The basal part of the forewings and the hind wings are yellow with black markings. The top/ upper half of the forewings are mainly black with white  markings.

Looking closely on a photo I took, I realized that it’s not a butterfly. Check out their antennae, definitely a moth.

I was having a hard time trying to take a picture of the lep when I realized that there’s at least 3 of them. Oh, joy! Pure joy! Like most lepidopterans, they’re hyperactive, fluttering their wings forever (not!).

IMG_0386 cropped

I find it hard to sleep whenever I discover a new organism here in MSC San Gabriel. I just have to know their name. As I have not found the time to upload the picture, it was hard to ask for help in identifying the moth.  Google it! Keywords: yellow leopard moth. Bingo!

Why did I include leopard as part of the keywords? Well, I was browsing lepidopteran photos and I saw Phalanta phalanta which has a similar print but a bit orangeyThe common name of Phalanta phalanta is Common Leopard.

The moth looks similar to Dysphania subrepleta.

More MSC Green Campus articles at the BusyBee

Iskawting, Patok sa MSC

ni: Armie Eloisa V. Exporna
 
Nananatiling aktibo at walang kupas ang mga aktibidad ng iskawting sa MSC High School. Nagbibigay ng oras ang mga estudyante para sa mga kaganapang  ito minsan sa loob ng isang linggo tuwing nasa MSC San Gabriel Green School Campus.

Iskawting, Patok sa MSC

May mga piling girl at boy scouts din ng MSC High School ang dumalo sa pagsasanay ng SAVERS team ng Girl Scouts of the Philippines upang magkaroon ng kaalaman tungkol sa emergency preparedness na makakatulong sa kanila at sa pamayanan.

Senyales na sa pagiging aktibo ang paglahok nina Gelanie Albalate at Armie Eloisa Exporna sa naganap na Girl Scouts Patrol Leader Course na ginanap noong      Hulyo 1-3 sa Paaralang Elementarya ng Sto. Angel na kinabibilangan din ng mahigit 300 girl scouts mula sa Lungsod ng San Pablo.

Matapos ang naturang programa, ibinahagi nila ang kanilang mga natutunan sa kanilang mga kapwa girl scouts sa MSC nang sinimulan na ang pagbuo ng mga patrol sa bawat antas noong ika-8 ng Hulyo.     

Hindi naman nagpapahuli ang mga boy scouts. Nagsimula na rin sila sa pagpaplano ng kanilang mga         aktibidad sa ilalim ng pamamahala ng kanilang mga Scout leaders na sina G. Gutierrez at  Danila.

Patuloy na nagbibigay pansin at pinahahalagahan ng MSC High School ang mga programa at aktibidad ng iskawting upang makatulong sa paghuhubog sa bawat mag-aaral ayon sa layunin nitong maging mabubuting mamamayan  ng ating bansa ang ating mga kabataan.