San Gabriel: bagong tahanan ng MSC IT

Abril 2012 nang lumipat ang buong VYP-MSC Institute of Technology sa Barangay San Gabriel, San Pablo City.

Ngayon ay napakalawak at napakamaaliwalas na ang paligid ng mga mag-aaral dahil sa malalaking puno at magagandang halaman sa loob at paligid ng paaralan.
Magandang balita rin ito para sa mga naninirahan dito at sa mga katabing lugar dahil sa mayroon nang malapit at de kalidad na paaralang pwedeng pasukan nang mga batang taga rito.