Tag Archives: testimonial

Stories from the Alumni: Hazel Rose M. Soleta

“Parang butil ng buhangin di gaanong napapansin, pag- inipon ang tinapon ay panghihinayangan din.”

Walong taon na ang nakararaan nang ako ay mag- umpisa bilang isang butil ng buhangin. Isang buhangin sa napakalawak na baybayin; hindi napapansin at hindi alam kung paano palulutangin ang natatanging talento at galling.

Hunyo, 2006 noon nang malaman ko ang pakiramdam ng isang sundalong susugod sa gera na walang dalang sandata. Unang araw ko noon sa hayskul. Unang araw ko sa paaralang kahit sa pangarap ay hindi ko naisip na aking mararating. Sa kabutihang palad, ako ay nakapasok at nakapagtapos sa isang pribadong paaralan. Sa loob ng apat na taon nang pagiging iskolar ay naitaguyod ko ang pinakamasayang parte ng pagiging estudyante, ang hayskul.

Maraming bagay ang aking narasan. Natuto akong makihalubilo sa mga taong higit na angat ang antas sa buhay. Natutunan kong makipagsabayan at hindi ikahiya ang aking katayuan. Nakahanap din ako ng mga tunay na kaibigan na hindi ako huhusgahan at handang tumulong kapag ako ay nangangailangan.

Sa lugar na ito, natuto akong lumaban hindi gamit ang dahas kundi gamit ang pluma at isipan. Dito natuto akong tumayo, humarap sa maraming tao at manindigan. Sa lugar na ito, naranasan kong maging lider na namumuno, pinakikinggan, iginagalang at sinusundan.

Courage is the only thing that I had during my highschool days. Ito ang laging baon ko sa pagpasok sa paaralan. Sa loob ng apat na taon, maraming leksyon ang aking natutunan sa loob at labas ng silid- aralan. Ito ang mga leksyon na patuloy na nakalagay sa aking puso’t isipan at patuloy na isinasabuhay.

Sa MSC, ang isang buhangin na dati ay hindi gaanong napapansin ay pinahahalagahan at panghihinayangan na rin. I realized my worth. MSC really brings out the best in me.

Hazel Rose M. Soleta
MSC High School Class 2010
Former MSC Student Council President
Former MSC Scholar
LSPU BSE Class 2014
Former LSPU Scholar
Currently teaches at Lakes City Christian School
Handling Grades 4,5, and 6 teaching Math, Computer, and MAPEH subjects

What Our Graduates Say

MSC strives to bring out the best in every student, making them life-long learners and achievers.  Our graduates agree!

MSC provided me the knowledge to keep me moving forward in my career. I learned techniques on how to face challenging situations. MSC prepared me for this. No matter how much you know today, you’ll have to know more tomorrow.

EDGAR CAUYAN
President
CARD MRI Information Technology Inc
(Computer Technology Course, 1994)

I chose MSC Computer Learning Centre for its uniquely relevant approach to business education, highly qualified faculty members, and conducive to learning classroom environment, and of course, the advanced teaching methods particularly in terms of computer learning…

I worked with PAGCOR and EPSON Precision Philippines. Then I tried my luck abroad as hotel receptionist. Due to my determination plus my MSC credentials, I was promoted almost every year… Currently, I am working as Administrative Officer reporting directly to the Chairman of the Executive Board of Abu Dhabi University, one of the most prestigious university and education provider in Abu Dhabi, UAE.
For those who are yet choosing which school to enroll in, I highly recommend MSC Institute of Technology Inc., your future will be definitely be in good hands.

ANNABELLE BRIONES
Administrative Officer
Abu Dhabi University,
(Office Management Course 1999)

What I learned from MSC was my shining armor when I applied for a job in Makati. My Internet Technology course introduced me not only to the latest technology but also to a problem-based and team-centered study approach. I have also experienced how to handle problems in the field of Desktop Publishing and Web Designing that gave me confidence in my current work.

ALBERT M. BRAVO
Jr Multimedia Engineer

Rendition Digital Inc., Makati
(MSC High School 2004/ Internet Technology 2006)